Klarwin
Technik
Klarwin Technik oferă asistență tehnică pentru instalarea, punerea în funcțiune, optimizarea sistemelor, upgrade-uri software și programe de instruire a personalului pentru operarea şi administrarea sistemelor dumneavoastră. 
Inginerii, programatorii și tehnicienii Klarwin, echipați cu tehnologie şi resurse software de ultimă oră reprezintă o resursă regională, promptă și de încredere, cu experiență și know-how în sisteme de filtrare, separare și purificare a fluidelor și tratarea apei. Inginerii noștrii lucrează împreună cu dumneavoastră pentru optimizarea performanţei sistemului, a fiabilităţii şi a duratei de funcţionare, pentru reducerea costurilor şi pentru realizarea unui profit mai rapid şi recuperarea investiţiei dumneavoastră.
1