Klarwin® е европейският лидер, специализиран в промишлено оборудване за филтриране и пречистване на течности и инсталации за обработка на вода, предпочитан от клиентите заради цялостните, иновативни и персонализирани решения, предлагани от инженерния екип чрез ноу-хау и уникален междуиндустриален опит, способни решения да окажат ценно въздействие върху бизнеса на клиентите чрез оптимизация, ефективност и привеждане в съответствие с новите стандарти за устойчивост.

Нашата история започва през 2004 г., чрез един пионерски акт, с постоянното и усърдно участие на основателя Адриан Добре, който ръководи бизнеса и инженерния екип.

Двете десетилетия на дейност в нововъзникващите пазари на Източна Европа ни помогнаха да разберем задълбочено нуждите на клиентите, да натрупаме уникален опит в много сектори и области, да създадем мрежа от изключителни партньори, за да можем да предложим правилната интервенция, цялостни решения до ключ, използвайки подходящата технология за всяка отделна ситуация.

Индустрии

Klarwin® е европейска компания, специализирана в технически консултантски услуги, внедряване на системи и услуги в областта на инженерството приложено в производствените процеси, в областта на филтрирането, сепарирането и пречистването на течности и обработка на вода.

Pharma Technology

Klarwin® Pharma Technology предлага на своите клиенти комплексни решения за обработка на фармацевтични течности, оптимизиране и/или пълен контрол на замърсяването на съществуващите процеси, съгласно най-новите изисквания на GMP (Добра Производствена Практика).

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Food & Beverage

Klarwin® Food & Beverage Technology предлага решения за филтриране, сепариране и пречистване за обработка на вода, алкохолни и безалкохолни напитки и млечни продукти.

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Energy Technology

Klarwin® Energy Technology подкрепя компаниите, работещи в нефтена и газова, рафинираща, химическа и нефтохимическа промишленост и в производството на електроенергия с най-съвременно оборудване и техническа поддръжка за филтриране, сепариране и пречистване на течности от всички технологични цикли.

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Environment Technology

Опазването на околната среда е в основата на всички наши планове и действия и за това участваме активно в публични и частни проекти за управление на отпадъците и пречистване на водите.

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Cross-industry experience

Scientific & Laboratory

Klarwin®, в качеството си на доставчик на технологии за филтриране, сепариране и пречистване на течности, също предлага лабораторни услуги и продукти за оценка и мониторинг на механичната чистота на течности и части.

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Technik

Klarwin® Technik предлага техническа поддръжка за инсталиране, пускане в експлоатация, оптимизиране на системите, софтуерни upgrade-и и програми за обучение на персонала за опериране и администриране на вашите системи.

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Automotive & Industrial

Klarwin® Automotive & Industrial Technology предлага най-новите технологии за филтриране, сепариране и пречистване, които осигуряват желаното ниво на чистота за всички индустриални течности, във всички производствени етапи, до получаване на крайния продукт.

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Water Platform

Klarwin® Water Platform предлага решения за обработка на вода и пречистване на отпадъчни води, като по този начин допринася за дългосрочната защита на природните ресурси и околната среда.

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Партньори доставчици на технологии

Медия

В този раздел имате достъп до последните новини за нашата дейност, както и до материали от минали години.