Adatvédelmi irányelvek

GDPR - európai általános adatvédelmi rendelet

A www.klarwin.com webhely a PROCESS ENGINEERING S.R.L. társaság tulajdona.

A társaság a kezdetektől fogva állandó figyelmet fordított minden hatályos előírás betartására. Ez alól a személyes adatok védelméről szóló, GDPR néven ismert rendelet sem kivétel.

Figyelünk a webhelyünket látogatók személyes adatainak biztonságára, melyekhez a kapcsolat-felvételi űrlap elküldésével lesz hozzáférésünk.

Alulírott PROCESS ENGINEERING S.R.L., székhelye: Str. Eufrosin Poteca nr. 26, 2. kerület, Bukarest, cégjegyzékszáma J40/3719/2004, adószáma RO16217333, személyi adatkezelőként működünk annak érdekében, hogy kizárólag jogi személyekkel folytatott szakmai tevékenységet végezzünk az (EU) 2016/679 rendelete értelmében, amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól, („GDPR”).

Megállapítottuk tehát, hogy az ezen a weboldalon keresztül szolgáltatott személyes adatok révén könnyebben kommunikálunk, és képesek vagyunk sajátos tevékenységünket folytatni: az ajánlattételi folyamat megvalósítása, szemináriumokon/ műhelymunkákon/ képzéseken való részvétel, a tevékenység javítása (ügyfélszolgálat), promóciós anyagok közvetítése.

A marketing szempontjából elkötelezettek vagyunk abban, hogy információkat küldünk Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról, csak akkor, ha megkaptuk az Ön hozzájárulását.

Ugyanakkor megemlítjük, hogy az Ön által megadott személyes adatok kizárólag a következő címzetteknek továbbíthatók: Ön - mint közvetlenül érdekelt és érintett személy, a vállalat alkalmazottai, a központi és a helyi hatóságok - a jogi rendelkezések szerint, csak abban az esetben, ha ez szükséges, társaság által felhatalmazott személyeknek (futárszolgálat és a tárhelyet biztosító társaság).

Tekintettel a hatályba lépett jogszabályokra, tájékoztatjuk Önt, hogy a következő jogokkal rendelkezik, amelyeket korlátozás nélkül gyakorolhat azáltal, hogy kérést küld a gdpr@klarwin.com e-mail címre.

– Hozzáférés az általunk Önről tárolt személyes adatokhoz;

– Az Ön által megadott személyes adatok helyesbítése;

– A személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonása;

– A személyes adatok szolgáltatásának ellenzése;

– Lehetőség a személyes adatok feldolgozását felügyelő nemzeti hatósághoz vagy más illetékes bírósághoz fordulni, ha ezt szükségesnek találja.

Ha elfogadta az általunk nyújtott hírlevél szolgáltatást, tudnia kell, hogy lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy leiratkozzon, amikor csak akarja, a „Leiratkozás” vagy „Unsubscribe” opción keresztül.

Ha úgy gondolja, hogy a fenti információk ellentétesek az Ön preferenciáival vagy elveivel, kérjük, ne használja a weboldalt, vagy ne adja meg személyes adatait. De vegye figyelembe, hogy bizonyos szolgáltatások, például az ajánlattétel feltétele ezen adatok átvétele.

Ha úgy ítéli meg, hogy további részletekre van szüksége arra vonatkozóan, hogy cégünk miként dolgozza fel a személyes adatokat, kérjük, küldje el kérését a gdpr@klarwin.com e-mail címre, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk.

Adatvédelmi irányelvek

A személyes adatok és a magánélet védelme folyamatosan foglalkoztatja a PROCESS ENGINEERING SRL (a továbbiakban: mi) társaságot.

Az adatvédelem és az információbiztonság a kezdetektől fogva része volt cégünk személyes adatok védelmére és biztonságpolitikájára vonatkozó gyakorlatának.

Ennek eredményeként vállaljuk, hogy átvesszük és feldolgozzuk az Ön által nekünk szolgáltatott adatokat, összhangban az országunkban hatályos jogszabályokkal, beleértve az (EU) 2016/679 rendeletet, amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól („GDPR”).

Így, figyelembe véve a 2018. május 25-én hatályba lépett rendeleteket és rendelkezéseket, minden olyan információt meghatározunk és figyelembe veszünk, amely természetes személy azonosításához vezet. Ennek eredményeként úgy gondoljuk, hogy azonosítható személy olyan személy, akit közvetlenül vagy közvetetten azonosítani lehet azonosító szám vagy egy vagy több tényező alapján, amely saját fizikai, pszichológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására utal.

Ez az adatvédelmi politika azon partnerek, ügyfelek és mások személyes adataira vonatkozik, akik felkeresik a www.klarwin.com weboldalt vagy kapcsolatba lépnek velünk.

Ezzel a politikával tájékoztatjuk Önöket arról, mi az adatgyűjtés célja, az adatfeldolgozás alapja, a visszakeresett adatok típusai és kategóriái, a feldolgozás időtartama, a felhasználók jogai, azok a személyek, akikkel a személyes adatokat közöljük.

A személyes adatok feldolgozásának és felhasználásának célja és alapja:

Annak érdekében, hogy a weboldalunkon szereplő tartalommal kapcsolatba léphessen természetes személyként, adatfeldolgozás szabályainak vetheti alá magát. Így felhasználóink a következő szerepeket tudják felvállalni:

Ügyfelek: az ügyfél vagy a potenciális ügyfél képviselője, kapcsolattartója, alkalmazottja vagy munkatársa

1.1 Ajánlattételi folyamat

Annak érdekében, hogy a kívánt termékeket és szolgáltatásokat tudjuk ajánlani Önnek, szükség van az elérhetőségére azon jogi személyen belül, ahol tevékenykedik.

1.2 Hatékony kommunikáció

Az Ön adatait arra használjuk, hogy könnyen és hatékonyan kommunikálhassunk a megrendelésekről, amelyeket a jövőben szándékszik tenni. Jogi alapja a teljes szerződés vagy az adás-vétel folyamata, amely kizárólag offline módon történik.

1.3 A jogi kötelezettségek teljesítése

Tájékoztatjuk, hogy lehetőségünk van az Ön adatainak felhasználására és feldolgozására a tőlünk igényelt termékek vagy szolgáltatások biztosítása érdekében, mindig figyelembe véve a jogi kötelezettségeket. A jogi kötelezettség az az alap, amelyre támaszkodunk.

Az adatkategóriák, amelyeket ügyfélként gyűjtünk Öntől, a következők: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail, cégnév, valamint más, közvetlenül az Ön által megadott adatok.

Üzleti partner vagy üzleti partner képviselője

1.1 A szerződéses kapcsolatok teljesítése

Az Ön által képviselt jogi személlyel fennálló szerződéses kapcsolat fenntartása érdekében az Ön által megadott személyes kapcsolattartási adatokat is felhasználjuk. Tehát a tevékenységünk alapja a szerződés.

1.2 Hatékony kommunikáció

Az Ön által megadott személyes adatokat arra használjuk, hogy kommunikálhassunk az üzleti környezettel kapcsolatos minden releváns kérdésről. A tevékenységünk alapja a szerződés.

1.3 A jogi kötelezettségek teljesítése

Tájékoztatjuk, hogy lehetőségünk van adatok felhasználására és feldolgozására alulírott társaság és az Ön által képviselt jogi személy közötti üzleti kapcsolat kezdeményezése vagy folytatása érdekében, mindig figyelembe véve a jogi kötelezettségeket. A jogi kötelezettség az az alap, amelyre támaszkodunk.

Az általunk átvett adatkategóriák a következők: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail, cégnév és mások, amelyeket Ön közvetlenül nekünk ad meg.

Állásra jelentkező munkavállaló

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által az önéletrajzában online vagy offline módon megadott személyes adatokat felhasználjuk a felvételi eljárás során a cégünkben fennálló szabad pozíciók betöltésére. A megadott személyes adatok feldolgozása abban az esetben zajlik, ha elküldi önéletrajzát a weboldal Karrier (Cariere) menüpont alatt feltüntetett e-mail címre.

A feldolgozott adatok kategóriái: név, e-mail cím, telefonszám, valamint az önéletrajzban szereplő egyéb személyes adatok.

Weboldalunk felhasználója

Az összegyűjtött személyes adatokat arra használjuk, hogy javítsuk a weboldalunk böngészése által kínált online élményt. Ugyanakkor figyelemmel kísérjük a forgalmat statisztikai jelentések elkészítése érdekében, és azért, hogy megtudjuk, milyen online tartalmat kedvel, vagy melyek hasznosak az Ön számára. E tevékenység alapja a jogos érdekünk, amely hozzájárul a webhely megfelelő működéséhez.

Feldolgozási idő

Arra törekszünk, hogy az Ön adatait a szükséges ideig megőrizzük. Ezért tiszteletben tartjuk az aláírt szerződés időtartamát, majd az adatokat mindaddig megőrizzük, ameddig a hatályos kötelezettségek előírják.

Ha az adatok átvételének célja nem adásvételi vagy együttműködési szerződés megkötése, akkor az adatokat csak addig őrizzük meg, ameddig szükséges a cél teljesítéséhez, amelyért gyűjtöttük azokat.

Tekintettel a hatályba lépett jogszabályokra, tájékoztatjuk Önt, hogy a következő jogokkal rendelkezik, amelyeket korlátozás nélkül gyakorolhat azáltal, hogy kérést küld a gdpr@klarwin.com e-mail címre.

– Hozzáférés az általunk Önről tárolt személyes adatokhoz;

– Az Ön által megadott személyes adatok helyesbítése;

– A személyes adatok szolgáltatásának ellenzése;

– A személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonása;

– Lehetőség a személyes adatok feldolgozását felügyelő nemzeti hatósághoz vagy más illetékes bírósághoz fordulni, ha ezt szükségesnek találja.

Ha úgy gondolja, hogy a fenti információk ellentétesek az Ön preferenciáival vagy elveivel, kérjük, ne használja a weboldalt, vagy ne adja meg személyes adatait. De vegye figyelembe, hogy bizonyos szolgáltatások, például az ajánlattétel feltétele ezen adatok átvétele.

Ha úgy ítéli meg, hogy további részletekre van szüksége arra vonatkozóan, hogy cégünk miként dolgozza fel a személyes adatokat, kérjük, küldje el kérését a gdpr@klarwin.com e-mail címre, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk.

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy kellő komolysággal kezeljük az Ön kéréseit.

Süti politika

Ez a süti-politika a www.klarwin.com minden felhasználójára vonatkozik. Az alább bemutatott információk célja, hogy tájékoztassák a weboldal felhasználóit a sütik elhelyezéséről, használatáról és adminisztrációjáról a PROCESS ENGINEERING S.R.L. társaság által a web helyet böngésző felhasználók összefüggésében.

Mik a sütik?

A „sütik” kifejezéssel olyan süti modulokra és hasonló technológiákra utalunk, amelyek révén az információk automatikusan gyűjthetők.

Az „Internet Cookie” (más néven „böngésző süti” vagy „HTTP süti” vagy „süti”) betűkből és számokból álló kis fájl, amelyet a számítógépen, a mobil terminálon vagy a felhasználó egyéb felszerelésén, amelyen keresztül elérhető számára az internet.

A sütik telepítése kérésre történik, amelyet egy web-szerver ad ki a böngészőnek (pl. Internet Explorer, Firefox, Chrome). A telepítés után a sütik élettartama meghatározott, „passzív”-ak maradnak, abban az értelemben, hogy nem tartalmaznak szoftvert, vírusokat vagy kémprogramokat, és nem férnek hozzá annak a felhasználónak a merevlemezén található információkhoz, akinek a berendezésére telepítették őket.

A süti két részből áll: a süti neve és a süti tartalma vagy értéke.

Technikai szempontból csak a cookie-t küldő web-szerver férhet hozzá újra, amikor a felhasználó visszatér az adott web-szerverhez társított webhelyre.

Milyen célokra használnak sütiket ezen a weboldalon keresztül: A cookie-kat arra használjuk, hogy a weboldal felhasználói számára jobb böngészési élményt és szolgáltatásokat biztosítsanak az egyes felhasználók igényeihez és érdekeihez szabva, nevezetesen:

– a weboldal használatának javítása, ideértve az esetleges hibák azonosítását a webhely látogatása / a felhasználók általi használata során;

– névtelen statisztikák szolgáltatása a weboldal tulajdonosának arról, ahogyan használják a weboldalt;

– azoknak a lehetséges áruknak az előrejelzése, amelyeket a jövőben a felhasználók számára elérhetővé teszünk ezen a weboldalon keresztül, az elérhető szolgáltatások / termékek függvényében.

A weboldal használatáról a sütik útján küldött visszajelzések alapján a tulajdonos intézkedéseket hozhat a weboldal hatékonyabbá és a felhasználók számára hozzáférhetőbbé tétele érdekében.

Így a sütik használata lehetővé teszi bizonyos beállítások / preferenciák tárolását, amelyeket a webhely felhasználói beállítottak, például:

– az a nyelv, amelyen az internetes oldal megjelenik; – hozzászólások közzététele a web helyen.

Mennyi a sütik élettartama?

A sütik élettartama jelentősen változhat, attól függően, hogy miért helyezték el őket. A sütik alábbi kategóriái határozzák meg élettartamukat:

– Munkamenet-sütik - A „munkamenet-sütik” olyan sütik, amelyeket automatikusan törölnek, amikor a felhasználó bezárja böngészőjét.

– Állandó vagy rögzített sütik – Az „állandó” vagy „rögzített” cookie olyan süti, amelyet a felhasználó terminálján tárolnak, amíg elér egy bizonyos lejárati dátumot (ami a jövőben néhány perc, nap vagy több év is lehet), vagy amíg a felhasználó azt a böngésző beállításokon keresztül bármikor törli.

Melyek a harmadik féltől származó sütik?

A weboldal bizonyos tartalmi részeit harmadik felek biztosítja, azaz nem a weboldal tulajdonosától származnak, ebben az esetben ezeket a sütiket harmadik fél által elhelyezett sütiknek („harmadik fél sütik”) nevezzük.

Harmadik fél süti-szolgáltatóknak be kell tartaniuk az ezen a weboldalon elérhető adatvédelmi szabályokat és az adatvédelmi irányelveket is.

Ezek a sütik a következő harmadik felektől származhatnak: Google Analytics, Linkedin, Instagram vagy más, személyes adatokat felhasználó entitások.

Milyen sütiket alkalmazunk ezen a web helyen keresztül?

A weboldal használatával / látogatásával a következő sütik helyezhetők el:

a. Weboldal teljesítmény sütik; szükséges sütik, Klarwin gyűjti

b. Felhasználói elemzési sütik;

c. Földrajzi rendeltetésű sütik;

d. Egyéb.

Szükséges

rc::a klarwin.com  Ez a süti az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez a webhely számára előnyös, ha érvényes jelentéseket készít saját webhelyének használatáról. Kitartó HTML 
rc::b klarwin.com  Ez a süti az emberek megkülönböztetésére szolgál és robotok. Ülés HTML 
rc::c klarwin.com  Ez a süti az emberek megkülönböztetésére szolgál és robotok. Ülés HTML 
_GRECAPTCHA klarwin.com  Ez a süti az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös az oldal számára, mert érvényes jelentéseket készíthet az oldal használatáról. 179 nap HTTP 
_grecaptcha klarwin.com  Ez a süti az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös az oldal számára, mert érvényes jelentéseket készíthet az oldal használatáról. Kitartó HTTP 
CookieConsent klarwin.com  Tárolja a felhasználó cookie-hoz való hozzájárulásának állapotát az aktuális domainhez 1 év HTTP 
CONSENT klarwin.com  Annak észlelésére szolgál, hogy a látogató elfogadta-e a marketing kategóriát a cookie-bannerről. Ez a cookie szükséges ahhoz, hogy a webhely megfeleljen a GDPR-nak. 2 év HTTP 

Felhasználói elemzés

_gat klarwin.com A weboldalról a Google forgalmi adatelemző szoftverére küldött adatok frissítési gyakoriságának javítására szolgál. Nem tárolja a személyes adatokat. 2 ÉVEK HTTP
_gid klarwin.com A felhasználók megkülönböztetésére használják statisztikai elemzés céljából (általában munkamenet-szintű megkülönböztetés). Nem tárolja a személyes adatokat. 1 NAP HTTP
_ga klarwin.com A felhasználók statisztikai elemzés céljából történő megkülönböztetésére szolgál. Nem tárolja a személyes adatokat. 2 ÉVEK HTTP 

 

Értékesítés

VISITOR_INFO1_LIVE klarwin.com Próbálja meg becsülni a felhasználói sávszélességet a beágyazott YouTube videooldalakon. 179 nap HTTP 
YSC klarwin.com Rögzítsen egyedi azonosítót, hogy statisztikai adatokat tároljon a felhasználó által megtekintett YouTube-videókról. Ülés HTTP 
yt-player-bandaid-host klarwin.com Az optimális videóminőség meghatározására szolgál a látogató eszköze és hálózati beállításai alapján. Kitartó HTML 
yt-remote-device-id klarwin.com A videolejátszó felhasználói preferenciáit beágyazott YouTube-videók segítségével tárolja. Kitartó HTTP 
yt-remote-connected-devices klarwin.com A videolejátszó felhasználói preferenciáit beágyazott YouTube-videók segítségével tárolja. Kitartó HTTP 
yt-remote-session-app klarwin.com A videolejátszó felhasználói preferenciáit beágyazott YouTube-videók segítségével tárolja. Ülés HTTP 
yt-remote-cast-installed klarwin.com A videolejátszó felhasználói preferenciáit beágyazott YouTube-videók segítségével tárolja. Ülés HTTP 
yt-remote-session-name klarwin.com A videolejátszó felhasználói preferenciáit beágyazott YouTube-videók segítségével tárolja. Ülés HTTP 
yt-remote-fast-check-period klarwin.com A videolejátszó felhasználói preferenciáit beágyazott YouTube-videók segítségével tárolja. Ülés HTTP 
yt-remote-cast-available klarwin.com Tárolja a felhasználói videolejátszó beállításait a beépített YouTube-videó segítségével. Munkamenet HTML
yt.innertube::requests klarwin.com Rögzítsen egy egyedi azonosítót, hogy statisztikákat készítsen a felhasználó által látott YouTube-videókról. Kitartó HTML
yt.innertube::nextId klarwin.com Rögzítsen egy egyedi azonosítót, hogy statisztikákat készítsen a felhasználó által látott YouTube-videókról. Kitartó HTML

 

Teljesítmény sütik

Az ilyen típusú sütik tárolják a felhasználó preferenciáit ezen a weboldalon, így a preferenciák újbóli beállításához a webhely későbbi látogatása esetén már nincs szükség.

Felhasználói elemzési sütik

Ezek a sütik tájékoztatnak minket arról, hogy a weboldal egy felhasználója már korábban meglátogatta / használta ezt a weboldalt. Ezeket a sütiket csak statisztikai célokra használjuk.

Földrajzi rendeltetésű sütik

Ezeket a sütiket olyan szoftver használja, amely meghatározza a weboldal felhasználójának származási országát.

Milyen típusú információkat tárolunk és érünk el a sütik segítségével?

A sütik az információkat egy kis szöveges fájlban tárolják, amely lehetővé teszi a böngésző felismerését. Ez a webhely felismeri a böngészőt, amíg a sütik időtartama lejár vagy törlődik.

Testre szabhatja a böngésző beállításait a sütik számára

Ha a sütik használata nem zavaró, és a webhely böngészéséhez használt számítógépet vagy műszaki eszközöket csak Ön használja, akkor hosszú böngészési időszakokat lehet beállítani a böngészési előzmények tárolására.

Ha a webhely böngészéséhez használt számítógépet vagy műszaki berendezéseket egynél több ember használja, akkor fontolóra lehet venni az egyes böngészési adatok törlésének beállítását a böngésző minden egyes bezárásakor.

Hogyan lehet leállítani a sütiket?

A sütik letiltása és megtagadása megnehezítheti a webhely látogatását, ami korlátozza annak használatát.

A felhasználók úgy konfigurálhatják böngészőjüket, hogy visszautasítsák a sütik használatát vagy elfogadják a sütiket egy adott weboldalról.

Minden modern böngésző lehetővé teszi a sütik beállításainak megváltoztatását. Ezek a beállítások általában hozzáférhetők a böngésző „opciók” részben vagy a „beállítások” menüben.

A sütik elutasítása vagy letiltása azonban nem azt jelenti, hogy többé nem fog online reklámot kapni -, hanem csak azt, hogy az nem igazodik az Ön preferenciáihoz és érdeklődési körébe, amelyet az Ön böngészési magatartása kiemel.

A beállítások megértése érdekében a következő linkek hasznosak lehetnek:

A sütik ezen a weboldalon keresztül történő használatával kapcsolatos további kérdéseivel kérjük, küldjön egy e-mailt a gdpr@klarwin.com címre.