Контакт

Можете да се свържете с нас:

Компанията Process Engineering SRL е насочена изключително към сътрудничество с юридически лица в индустриалната сфера, техните заявки ще бъдат третирани с приоритет. За да се възползвате от възможността за приоритизиране при анализа на вашата заявка, моля посочете компанията, която представлявате, или обяснете в заявката подробностите, за които тази процедура не може да бъде спазена.

Седалище

ул. „Eufrosin Potecă“ №26, Партер, Ап. 1, сектор 2, 021764, Букурещ, Румъния

Работна точка

ул. „Horei“ № 29, сектор 2, 021377, Букурещ, Румъния

Телефон:

(+4) 021 313 54 73

Факс

(+4) 021.252.44.71

Електронна поща

office@klarwin.com

Юридически данни

ЕИК: RO16217333 № Търг. Рег. J40/3719/2004

    За да изпратите формуляра за контакт, трябва да се съгласите с обработката на предоставените лични данни. Личните данни, които сте въвели във формуляра за контакт, ще бъдат обработвани само за целите на отговора на вашето запитване и само ако сте дали съгласието си за обработка на данните, в противен случай можете да се свържете с нас по телефона.

    Съгласен/Съгласна съм с обработката на личните данни, предоставени във формуляра за контакт.