Energy Technology

Ние сме специализирани в предоставянето на технологии за филтриране, сепариране и пречистване, които гарантират желаното ниво на чистота на всички течности, включени в производството на гориво, специална химическа обработка или в електроцентрали.

Klarwin® подкрепя нефтената и газовата индустрия и електроцентралите чрез съвременни технологии и техническа поддръжка за филтриране, сепариране и пречистване на течности от всички технологични цикли.

ГОРИВА И ХИМИКАЛИ

Нашите специалисти поддържат нефтени и газови активи, рафинерии, химически и нефтохимически заводи, производствени единици за торове, биодизел и биоетанол, с техническа помощ и технология от най-високо ниво в областта на филтрирането и сепарирането на течности.

Нагоре по веригата

по средата на веригата

Рафинерия

Химически и нефтохимически

Торове

Биодизел и биоетанол

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ

Техническите решения, които предлагаме за агрегати за производство на електроенергия, независимо дали енергията се произвежда от ядрени, изкопаеми или възобновяеми източници, помагат за защита на оборудването, парните котли, турбините и цикъла на вода/пара, за да бъдат по-производителни, да използват по-малко гориво и да увеличат надеждността на оборудването.

Топлоелектрически централи

Атомни електроцентрали

Хидроенергия

Вятърни турбини

Не сте доволни от работата на вашия филтър/коалесцер?

Свържете се с нас за решение за модернизация.

Ще търсим съвместим продукт с по-добри резултати в процеса.

Изтеглете брошурата

Изтегли

Success stories

Coming soon

Интересувате ли се от повече?

Попитайте специалист!