Scientific & Laboratory

Единствената акредитирана лаборатория в Румъния в съответствие с ISO 17025 - 2018, специализирана в продукти и услуги за оценка, мониторинг и анализ на чистотата на течности и компоненти.

Съжалявам!

Исканото съдържание не е налично на български