Média

HomeSajtóközleménSürgős környezetvédelmi vészhelyzet megoldása a Klarwin fordított ozmózisos rendszerrel, Kolozsvár, Románia

Sürgős környezetvédelmi vészhelyzet megoldása a Klarwin fordított ozmózisos rendszerrel, Kolozsvár, Románia

Alkalmazás:

A Pataréti megyei szeméttározó Kolozsvár mellett helyezkedik el egy  8.96 ha területen és 400.000 m³ hulladék/év kapacitással. A szemét felszíne nem egyenletes, magassága 3-15 m között  váltakozik, a lejtők dőlésszöge meghaladja a 45°, és a Zăpodie patak mellett 2-10 m távolságban töltéseket hoz létre.

A kihívás:

A hulladéklerakó gyenge stabilitása és a 2017-es év erős csapadékos nyara az oldal megcsúszását eredményezte, a szemét egy része a Zăpodie patakba került. A felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése miatt a kolozsvári hatóságok az esetet környezeti katasztrófának jelentették.

A felszíni vizek és csurgalékvíz pH mérése lúgos vizet jelez

2012 januárjától májusig havonta hat próbát vettünk a Zăpodie patakból és a csurgalékvízből [1]. A próbák kémhatása enyhén lúgos volt, viszont az értékek a felszíni vizeket érintő 161/2006-os Hatósági rendelet keretein belül voltak. A következőkben a Zăpodie patakból származó minták pH értékeinek változásai tekinthetők meg a hulladéklerakótól 200 m távolságban 5 hónapon át.

A csurgalékvíz kémhatása 8,01 és 8,79 közötti, erősen lúgos, amely általában a művelet első két évében jellemző a hulladéklerakók esetében.

A felszíni vizekben feloldott szilárd anyagok esetében mért extrém értékek gyors intézkedést igényelnek

A természetes vizek esetében a romániai törvények nem írnak elő korlátozást a vezetőképesség (EC) és az össz-oldódott szilárd anyagokkal (TDS) kapcsolatosan, a mintaelemzések azonban a megszokottnál nagyobb értékeket mutattak ki. A forrásvíz elektromos vezetőképessége 20-szor is nagyobb, mint a szakirodalomban leírt szokásos 1000 µS/cm-es határérték [2], amely súlyos vízszennyezésre utal. A TDS értékek 27-szer nagyobbak voltak [3], mint az édesvizekben mért megszokott értékek, amely a víz ionösszetételében történt változást mutatja. A következőkben a Zăpodie patak TDS és EC értékeinek változásai tekinthetők meg a hulladéklerakótól 200 m távolságban 5 hónapon át.

A felszíni vizek magas Ca2+ és Mg2+ ion koncentrációi negatív hatással vannak a vízi állatvilágra. Ca2+, Mg2+ és Na2+ionok a felszíni vizekben bikarbonátokat, nitrátokat, szulfátokat és kloridokat hoznak létre. A Mg2+ ion jelenléte egyes baktériumok szaporodását befolyásolja. [1]

A csurgalékvizek elemzése olyan nehézfém-koncentrációkat mutatott, amelyek az ökoszisztémára és a vízi élőlényekre toxikus hatással vannak. Mivel a jövőben pH csökkenés várható, a nehézfémek (Zn, Cu, Cd, stb.) oldékonysága növekedni fog. [1]

Megoldás:

Kolozs megye úgy döntött, hogy a csurgalékvizeket a helyszínen, Klarwin fordított ozmózis (RO) technológiával kezelik (1).

poza 2 ss
484_Inaugurare CMID Cluj - 22.05.2020 - NIC_0573

A javasolt műszaki megoldás magában foglalta a vízelvezető réteget, vízelvezető gyűjtő hálózatot, puffertárolókat (2) és a csurgalékvíz tisztítóművet (3).

poza 4 ss
poza 5 ss

A megoldás a szabadalmazott Disc Tube modulon alapszik (4), amely lényege az ultrahanggal hegesztett, hosszú életű mémbránpárnák közé illesztett hidraulikus lemezekkel ellátott kamra.

A fordított ozmózisban a csurgalékvízre nyomást gyakorolnak, hogy a tiszta vízmolekulákat egy féligáteresztő membránon áramoltassák át.

A vízben levő toxikus, szerves vagy a fémes komponensek nagy része, a baktériumokkal együtt nem jut át a membránon, a koncentrátumban marad.

2018 júliusától, az egység felszerelésétől számítva, havonta végeztek laboratóriumi vizsgálatokat 35 paraméter tesztelésére. Egyes paraméterek tízszer, százszor is meghaladták a megengedett értékeket, valós veszélyt jelentve a környezetre.

Például az ammónium (NH4-N) 629-szer nagyobb, mint a vízi környezetbe kifolyó szennyvizekről szóló NTPA001 szabvány szerint megengedett határértékek.

A következő indikátorokkal mérve jelentős ásványi anyag terhelést mértek: Ca2+, Mg2+, Na2+, SO42-, és egyes fémek esetében Zn, Cu, Ni-indikátorokkal mérve.

Az alábbiakban a 2018 szeptemberében mért csurgalékvíz és a permeátum közötti relatív különbség figyelhető meg valamennyi meghaladott paraméterre a NTPA001 megengedett határértékkel szemben.

Az eredmény egy tiszta patakvíz permeátum (5) NTPA001 határok alatti értékekkel.

poza 6 ss

Klarwin garantálja, hogy a permeátumban (tisztított vízben) levő paraméterek a maximálisan megengedett határértékek alatt vannak. A fordított ozmózis egység 2018 júliusa óta folyamatosan működik, bizonyítva, hogy a Fluid Perfection elérhető

Előnyök:

  • Kis környezeti lábnyom.
  • “Plug & Play” berendezés rövid kezdeti időszakkal.
  • Könnyű fenntartás – a modulok megnyithatók és tesztelhetők, egy párna cserélhető.
  • A nagy áramlási sebességnek köszönhetően kevésbé hajlamosak az eltömődésre és a vízkövességre.
  • Nem igényel vegyi előkezelést.
  • Alacsony működési költségek.

Irodalom:

[1] Lengyel A., Reti K.-O., Roşu C., Manciula D. (2013), The Impact Of Cluj-Napoca Municipal Landfill On Zăpodie Stream Water Quality, Aerul și apa componente ale mediului, Ed. Presa Universitarp Clujeană, Cluj-Napoca, pg. 337-344
[2] Vigh M., (2008), Calitatea apei râurilor din bazinul hidrografic al Târnavei, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.
[3] Réti K.O., Vigh M., Csifo I., Kelemen Sz., (2011), Analiza indicatorilor fizicochimici pe Valea pârâului Trânghieşti – platoul carstic Padiş, Ecoterra, 29, pg. 74-78.